Kategori: Tamadun

MEMPERKASA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh Muhamad Razak Idris

Pendidikan Islam ialah wasilah bagi proses menerapkan  prinsip dan nilai-nilai keagamaan ke dalam segenap dimensi kehidupan. Cita-cita bagi membina individu dan masyarakat yang menjadikan agama sebagai panduan kehidupan tidak akan dapat dicapai sekiranya pendidikan Islam sebagai wasilahnya berada dalam keadaan yang lemah.

Pada perbincangan bertujuan ke arah memperkasakan pendidikan Islam di Malaysia yang dianjurkan Majlis Alumni Pengajian Islam Kebangsaan (MAPIK), Fakulti Pengajian Islam UKM, Persatuan Alumni Fakulti Pengajian Islam UKM, Persatuan Bekas Siswa Kolej Islam Malaya dan Majlis Dakwah Negara (MDN) baru-baru ini di Bangi, para pakar pendidikan bersepakat iaitu agenda memperkasa pendidikan Islam ialah tanggungjawab berterusan dan seharusnya menjadi satu cita-cita bersama yang menyatupadukan umat Islam.

Pendidikan Islam di Malaysia telah melalui fasa-fasa perkembangannya yang dinamik. Perkembangan itu menurut Prof. Dr Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam, UKM sebagai proses perubahan dari ‘mengaji kepada mengkaji’. Dalam ertikata lain, sebelum pendidikan Islam secara formal berkembang hari ini, masyarakat Islam menjalankan amalan kependidikan Islam secara tidak formal menerusi tradisi mengaji. Malah tradisi ini masih terus berkembang di desa-desa tertentu di mana pada imam dan guru agama mendidik kanak-kanak belajar membaca al-Quran secara sukarela atau dengan jumlah upah yang manima. Proses mengaji itu yang biasanya berlaku di masjid, surau dan rumah-rumah amat berkesan sekali dalam membina jati diri dan mendekatkan generasi muda Islam kepada al-Quran iaitu sumber utama pendidikan Islam.

Continue reading “MEMPERKASA PENDIDIKAN ISLAM”

Advertisements

AZAM TAHUN BARU MEMBACA SEJAM SEHARI

Oleh Muhamad Razak Idris

Pada tahun 2017 ini, kita ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk sama-sama berazam meningkatkan tahap ilmu pengentahuan ke arah yang lebih baik dan meluas.  Tentu banyak cara dan kaedah yang boleh digunakan bagi mencapai azam baru ini. Namun, di sini ingin dianjurkan  untuk kita berazam untuk membaca buku atau karya yang bermanafaat selama satu jam setiap hari.

Azam ini kelihatan mudah. Namun hakikatnya tidak. Azam ini memerlukan kita mengubah tabiat dan budaya hidup kita. Pertama ialah perubahan budaya kita terhadap ilmu pengentahuan itu terlebih dahulu. Kedua, perubahan sikap terhadap masa. Manakala ketiga ialah perubahan tabiat dalam menentukan keutamaan amalan terbaik dalam kehidupan.

Budaya terhadap ilmu bermaksud kita memahami dan menghayati terlebih dahulu hakikat kedudukan ilmu yang tinggi berbanding perkara-perkara yang lain. Ketinggian kedudukan ilmu pengentahuan boleh diperhatikan dengan mata kasar kita tentang kemuliaan yang dimiliki oleh mereka yang berilmu pengentahuan. Para ilmuwan dihormati oleh segenap lapisan masyarakat. Mereka ibarat seperti pelita yang menerangi jalan bagi masyarakat menuju kebaikan. Kedudukan mereka di sisi masyarakat amat tinggi walaupun mungkin dari sudut kebendaan mereka adalah dari kalangan orang kebanyakan.

Continue reading “AZAM TAHUN BARU MEMBACA SEJAM SEHARI”

AGAMAWAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA

Oleh Muhamad Razak Idris

Perhimpunan Agamawan Kebangsaan  yang dianjurkan Majlis Dakwah Negara (MDN) pada 20 Julai 2016 lalu di Bangi telah mencapai beberapa ketetapan penting  yang memperlihatkan komitmen menyeluruh sebahagian besar para agamawan tanahair untuk menyumbang sebagai pemangkin pembangunan negara. Seramai lebih 300 orang hadir ke perhimpunan itu dari seluruh negara.

Awalnya, sebahagian anggota masyarakat tertanya siapakah agamawan? Mereka bertanyakan perbezaan antara agamawan dengan para mufti, pendakwah dan ustaz serta ustazah yang biasa digunakan dalam media perdana negara.

Istilah agamawan mengandungi ruang definisi yang luas dan ia boleh difahami dalam pengertian yang khusus dan umum. Secara khusus, agamawan merujuk kepada mereka yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu tentang ilmu-ilmu Islam yang amat luas. Kajian ilmu-ilmu Islam hari ini dinamik dan berkembang antaranya berkenaan aqidah, falsafah, pemikiran, syariah, muamalat, perbankan, bahasa arab, sejarah, tamadun Islam, ilmu-ilmu al-Quran dan hadis, dakwah, kepimpinan dan kaunseling serta lain-lain lagi. Mereka yang memiliki keahlian dalam pelbagai bidang ini dan memperoleh latihan asas dalam bidang pengajian Islam samada secara formal atau tidak formal adalah tergolong sebagai agamawan.

Continue reading “AGAMAWAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA”

TAJDID HADHARI JAYAKAN PEMBANGUNAN TAMADUN MASA DEPAN

Buku terbaru oleh Prof Osman Bakar
Buku terbaru oleh Prof Osman Bakar

Oleh Muhamad Razak Idris

Keutamaan umat Islam masa kini ialah menjayakan al-tajdid al-hadhari  atau pembaharuan tamadun Islam. Dalam istilah bahasa Inggeris, ia dirujuk ‘civilizational renewal’. Persoalan kepentingan bagi umat Islam bersama-sama menjayakan cita-cita pembaharuan tamadun Islam adalah antara tema utama dikemukakan oleh Profesor Emiritus Datuk Dr. Osman Bakar ketika menyampaikan syarahan bersempena pelancaran buku terbaru beliau ‘Islamic Civilization and The Modern World’ di Institut Antarabangsa Pengajian Tinggi Islam (IAIS), Kuala Lumpur pada 20 Disember 2014 lalu. Beliau kini ialah Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam.

Salah satu penekanan Osman dalam syarahannya ialah seruan kepada umat Islam menjayakan tajdid hadhari dalam konteks ketamadunan semasa. Tuntutan menjayakan tema ini ialah kerana tanggungjawab keagamaan yang terpikul oleh tamadun Islam hari ini di dalam menyumbang kepada pembinaan peradaban manusia yang sejahtera pada masa depan. Sebagai agama yang diturunkan kepada seluruh umat manusia, prinsip dan nilai ajaran Islam bersifat sejagat. Dalam erti kata lain, Islam sebagai agama mengandungi dan mendorong kepada pembangunan kerangka berfikir dan sistem nilai yang bersifat ‘universal’ yang sesuai dan sejajar dengan keperluan kehidupan kemanusiaan seluruhnya.

Continue reading “TAJDID HADHARI JAYAKAN PEMBANGUNAN TAMADUN MASA DEPAN”

KAJIAN ASIA BARAT PERLU DIGIATKAN

Oleh Muhamad Razak Idris

Kajian tentang rantau Asia Barat perlu digiatkan pada masa kini. Ini kerana banyak kepentingan dari ilmu pengentahuan, iktibar dan pengalaman kemanusiaan boleh diperoleh dan dipelajari masyarakat kita menerusi kajian atau penyelidikan yang bersifat objektif dan baik.

Dalam banyak buku ilmiah, pengajian Asia Barat sering dirujuk sebagai Timur Tengah. Istilah yang bebeza tetapi maksud yang sama ini disebabkan oleh kedudukan geografi pengkaji. Dalam satu catatan, istilah Timur Tengah mula digunakan apabila ia diperkenalkan oleh A.T Mahan, seorang pelayar dari Amerika dalam sekitar tahun 1900 dalam kajian strategiknya berkenaan rantau ini. Semasa dan selepas perang dunia pertama, istilah Timur Tengah telah diigunakan secara meluas oleh British dan beberapa ahli strategis yang lain. Ia kemudiaannya digunakan pula oleh masyarakat dunia seperti Rusia, China malah orang-orang di kawasan tersebut sendiri walaupun dari segi logik geografi tidak tepat. Istilah Timur Tengah kemudian diganti Asia Barat sebagai rujukan rasmi terhadap rantau itu kini kerana ia lebih tepat dari segi menunjukkan kawasan sebelah barat dari perspektif rantau Asia itu sendiri. Ia antara lain bagi menghilangkan pengaruh atau prejudis Eurocentrism dalam korpus tatabahasa pengentahuan geografi dan meraikan ramai pihak yang tidak menyenanginya.

Continue reading “KAJIAN ASIA BARAT PERLU DIGIATKAN”

PERSAINGAN BUDAYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK DI TURKI

Oleh Muhamad Razak Idris

Disiar Berita Harian, 8 Jun 2013

Peneliti bidang pemikiran politik Islam kini menumpukan perhatian mereka terhadap perkembangan bantahan awam yang berlaku di Turki sejak seminggu lalu. Ia menjadi tumpuan kerana pengalaman politik yang berlaku di Turki sejak lebih sedekad lalu unik dalam konteks pembangunan pemikiran politik Islam masa kini.

Pengalaman politik Turki semasa boleh dikatakan sebagai sebuah uji kaji bagi mengenal pasti sejauh mana keupayaan politik Islam membina tahap kesalingan hubungan antara prinsip Islamisme yang menjadi neraca perjuangannya dengan ideologi sekularisme yang sudah mengakar dalam pemikiran dan nilai kehidupan masyarakat Turki sekian lama.

Dalam erti kata lain, pengalaman politik di Turki menarik perhatian kerana uji kaji ini nanti pada akhir prosesnya yang ketika ini masih lagi berkembang bakal menatijahkan kelahiran sebuah model atau sintesis pemikiran politik Islam yang bercorak baru yang kini dirujuk dalam kerangka wacana yang dinamakan pasca Islamisme.

Continue reading “PERSAINGAN BUDAYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK DI TURKI”

DIALOG PENYATUAN NASIONAL PERLU DISEGERAKAN

Oleh Muhamad Razak Idris

Disiar Berita Harian, 1 Jun 2013

Saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak kepada ahli Barisan Nasional (BN) supaya bersedia menerima perubahan baru-baru ini adalah sejajar dengan beberapa kenyataan beliau sebelumnya berhubung kepentingan agenda penyatuan nasional dijayakan di negara kita terutama bagi mengatasi isu dan perkembangan politik tempatan pasca Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) yang lalu. Komitmen ini ditunjukkan secara serius apabila Setiausaha Agung UMNO, Tengku Adnan Tengku Mansor mengumumkan ia antara agenda penting yang akan dibincangkan dalam mesyuarat parti.

Nampaknya idea penyatuan nasional yang didorong semangat melihat kerukunan kehidupan politik dan sosial yang sihat dan produktif dalam kalangan masyarakat majmuk Malaysia sudah merentasi perbincangan kalangan pelbagai parti. Pada Kongres Nasional PKR, baru-baru ini, Presidennya, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail menunjukkan keterbukaan pandangan terhadap idea penyatuan nasional apabila mengajak semua pihak bekerjasama dalam menjayakan cita-cita mewujudkan satu iklim politik negara yang sihat berasaskan prinsip demokrasi.

Continue reading “DIALOG PENYATUAN NASIONAL PERLU DISEGERAKAN”