Kategori: Pemikiran Islam

AGAMAWAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA

Oleh Muhamad Razak Idris

Perhimpunan Agamawan Kebangsaan  yang dianjurkan Majlis Dakwah Negara (MDN) pada 20 Julai 2016 lalu di Bangi telah mencapai beberapa ketetapan penting  yang memperlihatkan komitmen menyeluruh sebahagian besar para agamawan tanahair untuk menyumbang sebagai pemangkin pembangunan negara. Seramai lebih 300 orang hadir ke perhimpunan itu dari seluruh negara.

Awalnya, sebahagian anggota masyarakat tertanya siapakah agamawan? Mereka bertanyakan perbezaan antara agamawan dengan para mufti, pendakwah dan ustaz serta ustazah yang biasa digunakan dalam media perdana negara.

Istilah agamawan mengandungi ruang definisi yang luas dan ia boleh difahami dalam pengertian yang khusus dan umum. Secara khusus, agamawan merujuk kepada mereka yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu tentang ilmu-ilmu Islam yang amat luas. Kajian ilmu-ilmu Islam hari ini dinamik dan berkembang antaranya berkenaan aqidah, falsafah, pemikiran, syariah, muamalat, perbankan, bahasa arab, sejarah, tamadun Islam, ilmu-ilmu al-Quran dan hadis, dakwah, kepimpinan dan kaunseling serta lain-lain lagi. Mereka yang memiliki keahlian dalam pelbagai bidang ini dan memperoleh latihan asas dalam bidang pengajian Islam samada secara formal atau tidak formal adalah tergolong sebagai agamawan.

Continue reading “AGAMAWAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA”

Advertisements

MENDIDIK NILAI POLITIK MULIA

Oleh Muhamad Razak Idris

Politik sebagai ibadah perlu ditunjangi oleh nilai-nilai yang mulia. Sekiranya amalan berpolitik tidak disertai dengan nilai-nilai yang mulia, maka ia tidak memberikan apa-apa erti dan makna dari perspektif Islam. Nilai dan amal adalah suatu yang sinonim yang akan menjadikan sesuatu perlakuan atau perbuatan itu sebagai ibadah.

Fenomena semasa memperlihatkan politik seolah kegiatan yang tidak disandari oleh nilai-nilai yang mulia. Oleh kerana itu, terdapat istilah yang mengaitkan politik sebagai kegiatan yang kotor. Politik digubungkan dengan perbuatan tipu helah, perdaya memperdaya dan cantas-mencantas di antara satu dengan lain. Terdapat kata-kata yang mengingatkan iaitu orang-orang yang jujur tidak boleh berkecimpung di dalam bidang atau kegiatan politik kerana mereka akan mudah diperdayakan.

Realiti ini adalah salah. Kefahaman yang mengaitkan politik dengan suatu yang kotor bertentangan dengan erti dan maksud sebenar bidang ini yang hakikatnya suatu ketrampilan tinggi tentang seni mengurus dan mentadbir hal ehwal kemasyarakatan dan kenegaraan. Golongan yang berkecimpung di bidang ini adalah mereka yang terpilih kerana mesti memiliki satu kemahiran yang unik dan tersendiri dalam menjaga dan mengendalikan hal ehwal kehidupan dan persekitaran yang rencam dan mencabar.

Continue reading “MENDIDIK NILAI POLITIK MULIA”

TAJDID HADHARI JAYAKAN PEMBANGUNAN TAMADUN MASA DEPAN

Buku terbaru oleh Prof Osman Bakar
Buku terbaru oleh Prof Osman Bakar

Oleh Muhamad Razak Idris

Keutamaan umat Islam masa kini ialah menjayakan al-tajdid al-hadhari  atau pembaharuan tamadun Islam. Dalam istilah bahasa Inggeris, ia dirujuk ‘civilizational renewal’. Persoalan kepentingan bagi umat Islam bersama-sama menjayakan cita-cita pembaharuan tamadun Islam adalah antara tema utama dikemukakan oleh Profesor Emiritus Datuk Dr. Osman Bakar ketika menyampaikan syarahan bersempena pelancaran buku terbaru beliau ‘Islamic Civilization and The Modern World’ di Institut Antarabangsa Pengajian Tinggi Islam (IAIS), Kuala Lumpur pada 20 Disember 2014 lalu. Beliau kini ialah Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam.

Salah satu penekanan Osman dalam syarahannya ialah seruan kepada umat Islam menjayakan tajdid hadhari dalam konteks ketamadunan semasa. Tuntutan menjayakan tema ini ialah kerana tanggungjawab keagamaan yang terpikul oleh tamadun Islam hari ini di dalam menyumbang kepada pembinaan peradaban manusia yang sejahtera pada masa depan. Sebagai agama yang diturunkan kepada seluruh umat manusia, prinsip dan nilai ajaran Islam bersifat sejagat. Dalam erti kata lain, Islam sebagai agama mengandungi dan mendorong kepada pembangunan kerangka berfikir dan sistem nilai yang bersifat ‘universal’ yang sesuai dan sejajar dengan keperluan kehidupan kemanusiaan seluruhnya.

Continue reading “TAJDID HADHARI JAYAKAN PEMBANGUNAN TAMADUN MASA DEPAN”

PERSAINGAN BUDAYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK DI TURKI

Oleh Muhamad Razak Idris

Disiar Berita Harian, 8 Jun 2013

Peneliti bidang pemikiran politik Islam kini menumpukan perhatian mereka terhadap perkembangan bantahan awam yang berlaku di Turki sejak seminggu lalu. Ia menjadi tumpuan kerana pengalaman politik yang berlaku di Turki sejak lebih sedekad lalu unik dalam konteks pembangunan pemikiran politik Islam masa kini.

Pengalaman politik Turki semasa boleh dikatakan sebagai sebuah uji kaji bagi mengenal pasti sejauh mana keupayaan politik Islam membina tahap kesalingan hubungan antara prinsip Islamisme yang menjadi neraca perjuangannya dengan ideologi sekularisme yang sudah mengakar dalam pemikiran dan nilai kehidupan masyarakat Turki sekian lama.

Dalam erti kata lain, pengalaman politik di Turki menarik perhatian kerana uji kaji ini nanti pada akhir prosesnya yang ketika ini masih lagi berkembang bakal menatijahkan kelahiran sebuah model atau sintesis pemikiran politik Islam yang bercorak baru yang kini dirujuk dalam kerangka wacana yang dinamakan pasca Islamisme.

Continue reading “PERSAINGAN BUDAYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK DI TURKI”

DIALOG PENYATUAN NASIONAL PERLU DISEGERAKAN

Oleh Muhamad Razak Idris

Disiar Berita Harian, 1 Jun 2013

Saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak kepada ahli Barisan Nasional (BN) supaya bersedia menerima perubahan baru-baru ini adalah sejajar dengan beberapa kenyataan beliau sebelumnya berhubung kepentingan agenda penyatuan nasional dijayakan di negara kita terutama bagi mengatasi isu dan perkembangan politik tempatan pasca Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) yang lalu. Komitmen ini ditunjukkan secara serius apabila Setiausaha Agung UMNO, Tengku Adnan Tengku Mansor mengumumkan ia antara agenda penting yang akan dibincangkan dalam mesyuarat parti.

Nampaknya idea penyatuan nasional yang didorong semangat melihat kerukunan kehidupan politik dan sosial yang sihat dan produktif dalam kalangan masyarakat majmuk Malaysia sudah merentasi perbincangan kalangan pelbagai parti. Pada Kongres Nasional PKR, baru-baru ini, Presidennya, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail menunjukkan keterbukaan pandangan terhadap idea penyatuan nasional apabila mengajak semua pihak bekerjasama dalam menjayakan cita-cita mewujudkan satu iklim politik negara yang sihat berasaskan prinsip demokrasi.

Continue reading “DIALOG PENYATUAN NASIONAL PERLU DISEGERAKAN”

PENYATUAN NASIONAL MENERUSI PENDEKATAN DIALOG

Oleh Muhamad Razak Idris

Disiar Berita Harian, 18 Mei 2013

Keutamaan asasi barisan kepemimpinan negara yang baru dilantik ialah menjayakan agenda penyatuan nasional. Keutamaan agenda itu disuarakan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak dan harus didukung semua pihak. Sesungguhnya, ia amat mustahak dijayakan dengan kadar segera memandangkan kesan Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) kelihatan masih belum reda walaupun sudah beberapa minggu ia berlalu.

Ada tiga bentuk keutamaan yang harus diberi perhatian dalam menjayakan agenda penyatuan nasional ini. Pertama, kepentingan persoalan keretakan persefahaman dan kelunturan semangat muhibah antara kaum ditautkan kembali. Hal ini diteliti antara kesan paling tertonjol akibat PRU-13 yang lalu.

Continue reading “PENYATUAN NASIONAL MENERUSI PENDEKATAN DIALOG”

MENGUNDI IBARAT MEMBERI KESAKSIAN

Oleh Muhamad Razak Idris

Disiarkan Berita Harian, 24 Mac 2013

Wacana kenegaraan Islam sentiasa dinamik dalam erti terbuka menerima pemikiran atau kaedah baru yang berkembang dalam kehidupan semasa yang berubah selagi ia mampu mengukuhkan semangat dan prinsip utama ajaran Islam bagi membina sebuah sistem pemerintahan yang terbaik dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini, pemikiran Sheikh Yusof al-Qaradhawi dalam karya beliau Fiqh Kenegaraan mengenai kewajipan dan hak mengundi menarik untuk diteliti dan diambil pengajaran. Dalam kefahaman al-Qaradhawi, kedudukan melaksanakan tanggungjawab mengundi adalah wajib dan pelaksanaan kewajipan ini ibarat tuntutan memberikan kesaksian bagi setiap individu Muslim.

Apakah yang dimaksudkan mengundi ibarat memberi kesaksian? Bayangkan sekiranya kita terdedah dan menyaksikan suatu peristiwa kemalangan yang membawa kepada pertelingkahan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketika itu, adalah suatu kewajipan kepada kita untuk menjadi saksi atau memberikan kesaksian terhadap peristiwa berkenaan secara tulus dan adil.

Continue reading “MENGUNDI IBARAT MEMBERI KESAKSIAN”