AZAM TAHUN BARU MEMBACA SEJAM SEHARI

Oleh Muhamad Razak Idris

Pada tahun 2017 ini, kita ingin mengajak masyarakat seluruhnya untuk sama-sama berazam meningkatkan tahap ilmu pengentahuan ke arah yang lebih baik dan meluas.  Tentu banyak cara dan kaedah yang boleh digunakan bagi mencapai azam baru ini. Namun, di sini ingin dianjurkan  untuk kita berazam untuk membaca buku atau karya yang bermanafaat selama satu jam setiap hari.

Azam ini kelihatan mudah. Namun hakikatnya tidak. Azam ini memerlukan kita mengubah tabiat dan budaya hidup kita. Pertama ialah perubahan budaya kita terhadap ilmu pengentahuan itu terlebih dahulu. Kedua, perubahan sikap terhadap masa. Manakala ketiga ialah perubahan tabiat dalam menentukan keutamaan amalan terbaik dalam kehidupan.

Budaya terhadap ilmu bermaksud kita memahami dan menghayati terlebih dahulu hakikat kedudukan ilmu yang tinggi berbanding perkara-perkara yang lain. Ketinggian kedudukan ilmu pengentahuan boleh diperhatikan dengan mata kasar kita tentang kemuliaan yang dimiliki oleh mereka yang berilmu pengentahuan. Para ilmuwan dihormati oleh segenap lapisan masyarakat. Mereka ibarat seperti pelita yang menerangi jalan bagi masyarakat menuju kebaikan. Kedudukan mereka di sisi masyarakat amat tinggi walaupun mungkin dari sudut kebendaan mereka adalah dari kalangan orang kebanyakan.

Continue reading “AZAM TAHUN BARU MEMBACA SEJAM SEHARI”

AGAMAWAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA

Oleh Muhamad Razak Idris

Perhimpunan Agamawan Kebangsaan  yang dianjurkan Majlis Dakwah Negara (MDN) pada 20 Julai 2016 lalu di Bangi telah mencapai beberapa ketetapan penting  yang memperlihatkan komitmen menyeluruh sebahagian besar para agamawan tanahair untuk menyumbang sebagai pemangkin pembangunan negara. Seramai lebih 300 orang hadir ke perhimpunan itu dari seluruh negara.

Awalnya, sebahagian anggota masyarakat tertanya siapakah agamawan? Mereka bertanyakan perbezaan antara agamawan dengan para mufti, pendakwah dan ustaz serta ustazah yang biasa digunakan dalam media perdana negara.

Istilah agamawan mengandungi ruang definisi yang luas dan ia boleh difahami dalam pengertian yang khusus dan umum. Secara khusus, agamawan merujuk kepada mereka yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu tentang ilmu-ilmu Islam yang amat luas. Kajian ilmu-ilmu Islam hari ini dinamik dan berkembang antaranya berkenaan aqidah, falsafah, pemikiran, syariah, muamalat, perbankan, bahasa arab, sejarah, tamadun Islam, ilmu-ilmu al-Quran dan hadis, dakwah, kepimpinan dan kaunseling serta lain-lain lagi. Mereka yang memiliki keahlian dalam pelbagai bidang ini dan memperoleh latihan asas dalam bidang pengajian Islam samada secara formal atau tidak formal adalah tergolong sebagai agamawan.

Continue reading “AGAMAWAN PEMANGKIN PEMBANGUNAN NEGARA”

PERPADUAN UMMAH BUKAN MUSTAHIL

Oleh Muhamad Razak Idris

Satu Multaqa Perpaduan Ummah akan berlangsung pada 18 Mei 2016 yang dianjurkan oleh Majlis Dakwah Negara (MDN)-YADIM dengan kerjasama beberapa pertubuhan Islam. Persidangan ini penting kerana ia sebuah inisiatif oleh perkumpulan masyarakat madani atau sivil yang berkongsi aspirasi dan kesedaran terhadap kepentingan persoalan perpaduan Ummah diperkukuhkan di negara kita

Ramai yang ragu tentang ikhtiar dan langkah menggerakkan perpaduan Ummah ini, malah kedapatan sebabahagian merasakannya ia satu inisiatif yang terlalu ideal dan mustahil dicapai. Sikap ini disandarkan pada anggapan iaitu tabiat semula jadi individu dan masyarakat adalah cenderung kepada perbezaan dan ini secara lumrahnya akan membawa kepada pertentangan dan perpecahan

Terdapat kebetulan tersendiri pada tanggapan itu, namun ia bukan mewakili kebenaran yang menyeluruh. Aspirasi kita dalam menggerakkan inisiatif perpaduan Ummah berasaskan pemikiran yang menerima konsep perbezaan dalam kehidupan ini sebagai suatu tabiat semula jadi dari penciptaannya. Agama Islam memperakui perbezaan yang wujud dalam kehidupan sebagaimana tergambar dalam pelbagai realiti kejadian di dunia ini. Namun, perbezaan dalam tasawur pemikiran Islam bersifat harmoni. Perbezaan yang dianjurkan agama tidak semestinya membawa kepada natijah pertentangan dan permusuhan. Ia sewajarnya mengarah kepada proses saling mempelajari antara pelbagai keunikan serta bersama memanafaatkan setiap kekuatan yang dimiliki antara satu dengan lain.

Continue reading “PERPADUAN UMMAH BUKAN MUSTAHIL”

MENDIDIK NILAI POLITIK MULIA

Oleh Muhamad Razak Idris

Politik sebagai ibadah perlu ditunjangi oleh nilai-nilai yang mulia. Sekiranya amalan berpolitik tidak disertai dengan nilai-nilai yang mulia, maka ia tidak memberikan apa-apa erti dan makna dari perspektif Islam. Nilai dan amal adalah suatu yang sinonim yang akan menjadikan sesuatu perlakuan atau perbuatan itu sebagai ibadah.

Fenomena semasa memperlihatkan politik seolah kegiatan yang tidak disandari oleh nilai-nilai yang mulia. Oleh kerana itu, terdapat istilah yang mengaitkan politik sebagai kegiatan yang kotor. Politik digubungkan dengan perbuatan tipu helah, perdaya memperdaya dan cantas-mencantas di antara satu dengan lain. Terdapat kata-kata yang mengingatkan iaitu orang-orang yang jujur tidak boleh berkecimpung di dalam bidang atau kegiatan politik kerana mereka akan mudah diperdayakan.

Realiti ini adalah salah. Kefahaman yang mengaitkan politik dengan suatu yang kotor bertentangan dengan erti dan maksud sebenar bidang ini yang hakikatnya suatu ketrampilan tinggi tentang seni mengurus dan mentadbir hal ehwal kemasyarakatan dan kenegaraan. Golongan yang berkecimpung di bidang ini adalah mereka yang terpilih kerana mesti memiliki satu kemahiran yang unik dan tersendiri dalam menjaga dan mengendalikan hal ehwal kehidupan dan persekitaran yang rencam dan mencabar.

Continue reading “MENDIDIK NILAI POLITIK MULIA”

TAJDID HADHARI JAYAKAN PEMBANGUNAN TAMADUN MASA DEPAN

Buku terbaru oleh Prof Osman Bakar
Buku terbaru oleh Prof Osman Bakar

Oleh Muhamad Razak Idris

Keutamaan umat Islam masa kini ialah menjayakan al-tajdid al-hadhari  atau pembaharuan tamadun Islam. Dalam istilah bahasa Inggeris, ia dirujuk ‘civilizational renewal’. Persoalan kepentingan bagi umat Islam bersama-sama menjayakan cita-cita pembaharuan tamadun Islam adalah antara tema utama dikemukakan oleh Profesor Emiritus Datuk Dr. Osman Bakar ketika menyampaikan syarahan bersempena pelancaran buku terbaru beliau ‘Islamic Civilization and The Modern World’ di Institut Antarabangsa Pengajian Tinggi Islam (IAIS), Kuala Lumpur pada 20 Disember 2014 lalu. Beliau kini ialah Pengarah Pusat Pengajian Islam Sultan Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam.

Salah satu penekanan Osman dalam syarahannya ialah seruan kepada umat Islam menjayakan tajdid hadhari dalam konteks ketamadunan semasa. Tuntutan menjayakan tema ini ialah kerana tanggungjawab keagamaan yang terpikul oleh tamadun Islam hari ini di dalam menyumbang kepada pembinaan peradaban manusia yang sejahtera pada masa depan. Sebagai agama yang diturunkan kepada seluruh umat manusia, prinsip dan nilai ajaran Islam bersifat sejagat. Dalam erti kata lain, Islam sebagai agama mengandungi dan mendorong kepada pembangunan kerangka berfikir dan sistem nilai yang bersifat ‘universal’ yang sesuai dan sejajar dengan keperluan kehidupan kemanusiaan seluruhnya.

Continue reading “TAJDID HADHARI JAYAKAN PEMBANGUNAN TAMADUN MASA DEPAN”

KAJIAN ASIA BARAT PERLU DIGIATKAN

Oleh Muhamad Razak Idris

Kajian tentang rantau Asia Barat perlu digiatkan pada masa kini. Ini kerana banyak kepentingan dari ilmu pengentahuan, iktibar dan pengalaman kemanusiaan boleh diperoleh dan dipelajari masyarakat kita menerusi kajian atau penyelidikan yang bersifat objektif dan baik.

Dalam banyak buku ilmiah, pengajian Asia Barat sering dirujuk sebagai Timur Tengah. Istilah yang bebeza tetapi maksud yang sama ini disebabkan oleh kedudukan geografi pengkaji. Dalam satu catatan, istilah Timur Tengah mula digunakan apabila ia diperkenalkan oleh A.T Mahan, seorang pelayar dari Amerika dalam sekitar tahun 1900 dalam kajian strategiknya berkenaan rantau ini. Semasa dan selepas perang dunia pertama, istilah Timur Tengah telah diigunakan secara meluas oleh British dan beberapa ahli strategis yang lain. Ia kemudiaannya digunakan pula oleh masyarakat dunia seperti Rusia, China malah orang-orang di kawasan tersebut sendiri walaupun dari segi logik geografi tidak tepat. Istilah Timur Tengah kemudian diganti Asia Barat sebagai rujukan rasmi terhadap rantau itu kini kerana ia lebih tepat dari segi menunjukkan kawasan sebelah barat dari perspektif rantau Asia itu sendiri. Ia antara lain bagi menghilangkan pengaruh atau prejudis Eurocentrism dalam korpus tatabahasa pengentahuan geografi dan meraikan ramai pihak yang tidak menyenanginya.

Continue reading “KAJIAN ASIA BARAT PERLU DIGIATKAN”

NADIM SINI, NADIM DI MESIR

Oleh RAHMAN SHAARI
Sinar Harian, 20 August, 2013
 

DUNIA dikuasai oleh orang yang berfikir. Mereka asalnya orang perseorangan, kemudian membesar menjadi kelompok. Kelompok yang berjaya akan mempertahankan kejayaan. Kelompok yang gagal akan terus berusaha.

Tidaklah sia-sia pujangga lama kita mencipta watak genius Hang Nadim.  Hang Nadim telah menunjukkan jalan untuk menghadapi todak, tetapi dia dibunuh. Ternyata,  Hang Nadim dibunuh kerana kebijaksanaannya.

Kisah Hang Nadim ialah kisah tragedi.  Moral daripada cerita itu jauh melampaui segi kesedihan.  Kisah Hang Nadim memberitahu kita bahawa kecerdikan hendaklah disimpan dengan cermat, jangan ditunjukkan secara lurus tanpa pertimbangan politik. Hang Nadim ialah anak  kecil, jadi wajarlah dia silap.

Dalam senario politik tanah air dan dunia, peristiwa yang menyerupai kisah Hang Nadim berlaku dari masa ke masa. Di Malaysia, pada akhir dekad 1980an, seorang tokoh yang hebat dalam kerajaan telah menunjukkan kepandaiannya. Beliau gagal menjadi perdana menteri lalu memilih untuk menerima tawaran ke Bangsa Bersatu. Pada akhir tahun 1990an, seorang lagi tokoh telah terkeluar dari senarai calon perdana menteri, kerana terlalu segera menunjukkan kepandaian.

Tokoh ini kemudiannya memilih untuk menjadi pembangkang dengan slogan: lawan tetap lawan!

Continue reading “NADIM SINI, NADIM DI MESIR”